Recruitment
HUMAN RESOURCE

0769 - 8681 0098

0769 - 8681 3500

  Contact
Person: Miss Li Phone: 0769 - 8773 9370 - 201
Fax: 0769-8737 0206 Email: 2850659710@qq.com
Address: No. 43, KuiQing Rd, QingHuang Town, Dongguan City, Guangdong , China