Contact Us
CONTACT US

0769 - 8681 0098

0769 - 8681 3500

DongGuan:

Address: Town, Dongguan City, Guangdong Province
                     Industrial Zone, Kwai Tsing King Road, No. 43
 Phone:0769-8773 9370     8731 2642     8738 0201-04
 Fax:0769-8738 0206

Business Phone:0769-8732 8678     8738 0204     8732 8678
Business Fax:0769-8731 1290     8738 0205     8731 0520

E-mail:angeia.gang@zhenggangmold.net
      fay.jiang@zhenggangmold.net
      laxiao.liu@zhenggangmold.net
      zhenggang88@21cn.com